gelijktijdigheid


> simultaneity


gelijktijdigheid > simultaneity [Dutch/English]

gelijktijdigheid  [chùleikteidìchheit] (zelfstandig naamwoord) 


Gelijktijdigheid houdt in dat er twee of meerdere gebeurtenissen op het podium in samenhang (maar ook los van elkaar) plaats vinden. Deze verschillende elementen hoeven niet afhankelijk van elkaar te zijn. Eén manier waardoor dit bereikt kan worden is door het gebruikt van een ‘pictogram’. Dit is een fysieke representatie (in abstracte of concrete vorm) van een bepaald idee of concept. Als er verschillende pictogrammen tegelijkertijd getoond worden kan men spreken over gelijktijdigheid. Gelijktijdigheid laat zich ook niet beperken tot slechts één medium. Een veel voorkomend gebruik is om verschillende media tegelijkertijd te gebruiken, ten denken valt aan muziek, het fysieke lichaam, de stem, visuele kunst en nieuwe media. Ook beperkt het idee van gelijktijdigheid zich niet slecht tot één idee of concept. Meerdere ideeën en concepten kunnen tegelijkertijd uitgedrukt worden, elkaar versterken of tegenspreken. Gelijktijdigheid is niet per definitie gebonden aan ruimte. Het is mogelijk om twee gebeurtenissen te laten plaatsvinden in verschillende ruimtes die verbonden worden door een specifiek medium bijvoorbeeld de nieuwe media. Een voorbeeld hiervan is een performance die opgevoerd wordt in een andere ruimte dan de ruimte waar het publiek zich bevindt, maar waar de performances wel zichtbaar is doormiddel van bijvoorbeeld live-streaming. Gelijktijdigheid breekt met de Aristotelische opvatting over drama, waarbij een theatervoorstelling een begin, midden en eind heeft die zich achtereenvolgend ontwikkeld naar de conclusie.


Geschreven en vertaald door: Martin Blaauw