intuïtie


> intuition


intuïtie > intuition [Dutch/English]

intuïtie [ɪnty.i.ti.] (noun); intuition


Mensen hebben urenlang in de rij gelegen voor een kaartje om op dat moment aanwezig te zijn. Honderden professionals hebben naar dit moment toegewerkt. Maandenlang voorbereidingen, vormgeving, repetities en tonnen zijn geïnvesteerd. Het concert is daar, This is it! Geluid, licht, rookmachines staan klaar. Tientallen dansers weten hun routines en ques, alles is tot op de seconde afgestemd. ‘Mr. Jackson, but how do you know when to start?’. ‘I don’t know, I just feel it’. Dit is wat de grote Michael Jackson antwoordde. Sommige dingen kunnen niet verklaard worden in woorden, je moet het voelen.


Na drie jaar academisch leren, lezen en schrijven over kunst en theaterwetenschappen is het voornaamste wat ik geleerd heb dat sommige dingen gewoon (nog) niet te beschrijven of verklaren zijn in woorden. Theater hangt samen met timing, gevoel en emoties. Intuïtie is een voorbeeld van wat moeilijk te beschrijven is. Als ik kijk performers zie ik mensen die iets hebben. In hun ogen zie je dat ze iets willen zeggen met sterke meningen. En ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening overgebracht. Aan hun lijven zie je een onrust, een onrust die eruit moet. Artiesten creëren cultuur, dynamiek en smaak met hun kunst. Verhalen, emoties, meningen, inspanningen en expressies maken de magie in deze ruimte. Deze performance wordt vervolgens als een zaadje geplant in de toeschouwer zodat hij kan groeien. Elke avond hoop ik daar een beetje van mee te krijgen wanneer ik een ruimte passeer waarin ik eventueel een zaadje kan krijgen.


Auteur en vertaler: Domenica Tundo