realiteit


> reality


realiteit > reality  [Dutch/English]

realiteit [rejaliˈtɛit] (noun)


Realiteit bestaat uit een verzameling informatie die door een individu op een zeker moment als waar geaccepteerd wordt. Het individu gebruikt deze informatie om de eventuele logica, of regels, van de wereld waar het individu zich op dat moment in bevindt te achterhalen en te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt nieuwe informatie gestructureerd aan de hand van deze regels of logica. Doordat de regels in het dagelijks leven anders zijn dan die in het theater kan de realiteit in een bibliotheek of in de woonkamer van een kennis, anders zijn dan de realiteit in het theater. 


Realiteit wordt vaak verkeerd begrepen als een vaststaand, enkelvoudig fenomeen. Realiteit zou te construeren zijn uit feiten: vaste waarheden die onafhankelijk van subjecten in de wereld bestaan. Echter, aangezien alle menselijke waarnemingen beïnvloed worden door de eigen lichamelijkheid en subjectiviteit kunnen we nooit spreken van feiten onafhankelijk van subjecten, enkel van waarnemingen die door één of meer mensen gedeeld worden. Volgens deze redenatie bestaat er dus ook niet één realiteit, maar bestaan er zo veel realiteiten als er mensen bestaan.


Een van de meest interessante vormen van realiteit is de realiteit in het theater. Het theater is een plaats waar makers worden uitgedaagd om de realiteit af te breken en de bezoekers om deze weer op te bouwen. Hier wordt duidelijk dat realiteit iets is dat door mensen zelf gemaakt wordt. De theatermaker is het individu dat niet op zoek gaat naar de regels, maar die zelf de regels maakt. De theatermaker beslist zelf hoe moeilijk of makkelijk hij/zij het voor de bezoeker maakt om de structuur in een voorstelling te ontdekken, om de regels te begrijpen, om betekenis te kunnen geven.


Auteur en vertaler: Florine Jonker