politiek


> political


politiek > political [Dutch/English]

politiek [pow-lee-teek] (adjective); political


De term politiek wordt over het algemeen gezien als: in relatie staande tot de regering en andere bestuurlijke organen.De taak van de regering is het dienen van het belang van de burger als individu en de samenleving als geheel, dus het politieke kan doorgetrokken worden naar alles dat zich op wat voor manier dan ook verhoudt tot dit belang. Is een politieke performance één waarin met rode vlaggen wordt gezwaaid en Marx geciteerd wordt? Misschien is het goed voor de moraal van de links-gezinde gemeenschap, maar het maakt een neoliberaal niet socialistisch. Een performance waarin expliciet maatschappelijke kwesties worden besproken kan minder politieke uitwerking hebben dan een performance die nieuw inzicht brengt, de verbeelding prikkelt of tot handelen beweegt, ook als het onderwerp niet politiek is.

Alledaagse acties zijn ook politiek: door het rode licht rijden als je toch echt na drie keer kijken ziet dat er niemand aankomt; iemand begroeten op straat in de stad waar iedereen normaal gesproken zwijgend in meer-of-mindere mate nonchalant je blik probeert te ontwijken; de liefde bedrijven als ultieme vorm van verzet tegen de allesverzengende norm om productief te zijn. Handelen is een visie uitdragen over hoe de maatschappij zou moeten werken en is dus politiek.

Interessant wordt het wanneer deze handeling in een sociale context plaats vindt en hierop gereflecteerd kan worden. Binnen het individu, maar ook vooral in de groep waarin tegenstrijdige visies met elkaar in aanraking komen. De politieke performance moet hiervoor de ruimte openen, maar deze vooral niet helemaal vullen. Wie politiek wil zijn moet in het publiek iets losmaken dat niet weer vastzit bij het verlaten van het theater. Het moet wringen. Het moet jeuken. Het moet doen ontvlammen, maar zeker ook bijeenbrengen en de dialoog openen.


Auteur en vertaler: Jan-Roelof Bathoorn