reflectie


> reflection


reflectie > reflection

[Dutch/English]

reflectie [rə'flɛksi] (noun); reflection


Terugkijken op wat er is gebeurd, en hier vervolgens betekenis aan geven.
Nadenken of bezinnen
Overdenking


Reflecteren is jezelf of anderen een spiegel voorhouden. Een spiegel laat iets zien, dat je anders niet kan zien. Op deze manier kan je er betekenis aan geven.  Reflectie komt van het Latijnse woord reflectere
wat terugbuigen betekent. Een spiegel buigt licht terug waardoor iets wat eerder niet zichtbaar was, zichtbaar wordt, net als bij reflectie. Dit kan het terugkijken zijn naar een bepaald moment en hierbij probeer je je gevoelens die je  op dat moment had te begrijpen. Het is niet het beschrijven, maar het begrijpen van deze gevoelens.

Reflectie kan op verschillende manieren gebruikt worden in performances. Reflecteren op de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid of op de karakters. Reflecteren op je eigen acties of op de acties van de karakters. Reflecteren op je eigen omgeving of op de omgeving van de karakters. Reflecteren kan gebruikt worden om de performance beter te maken. Het verschilt niet veel van academische vormen van reflecties. Bij beide manieren wordt reflectie gebruikt om terug te denken aan de dingen die je deed en hiervan te leren.

Leren om inzicht te krijgen in jezelf, in anderen, in de omgeving. Leren wat er verbeterd kan worden en wat niet goed gaat, maar ook wat wel goed gaat. Reflectie kan gebruikt worden om terug te kijken naar het werk tot nu toe, en zo nieuwe manieren te vinden om verder te gaan.  

Reflectie kan plaatsvinden op verschillende momenten, zoals:
- tijdens een repetitieproces.
- in het midden van een stuk. 
- na de performance

De maker staat een moment stil. Kijkt terug naar wat hij gedaan heeft. Probeert te begrijpen hoe het proces ontwikkeld is en hoe dit verder ontwikkeld kan worden. Hij kan dingen veranderen of niks doen. Reflectie helpt om te veranderen of doet niks.


Auteur en vertaler: Mariëlle Galiart