aanwezigheid


> presence


aanwezigheid > presence [Dutch/English]

aanwezigheid [an'wezəxhɛit] (noun); presence


Publieksaanwezigheid kan op meerdere manieren worden opgevat. Men kan het hebben over aanwezig als onderdeel van de essentie van theater of over aanwezigheid als nabijheid.

1. Bentley’s definitie van theater is als volgt: ‘A doet dat hij B is, terwijl C kijkt (150). Deze ‘C’ is het publiek en daarmee is publiek een essentieel onderdeel van theater. Wanneer er een toneelstuk wordt opgevoerd, onafhankelijk van het genre, is er altijd iemand aanwezig die het stuk ziet. In onze huidige tijd is het echter de vraag of een tweede aanwezigheid wel nodig is. Kan dezelfde persoon niet zowel de uitvoerende artiest als toeschouwer zijn? En wanneer iemand een voorstelling pas naderhand ziet, wordt het dan pas vanaf dat moment theater?

2. Onze moderne tijden hebben ook invloed op de fysieke aanwezigheid van het publiek. Normaal gesproken is er altijd publiek live bij een voorstelling aanwezig waarbij er zeer weinig afstand is tussen de artiesten en de toeschouwers. Meestal gebeurt dit nog steeds in de standaard theatervoorstellingen. Echter, in de huidige globale wereld met internetmogelijkheden wereldwijd, is deze fysieke aanwezigheid nog wel nodig?  Men kan net zo makkelijk een voorstelling volgen via een webcam. De toeschouwer is niet langer beperkt in afstand en tijd om een theaterstuk te zien. Hij kan een stuk, opgevoerd in China, zien terwijl hijzelf in Amerika is. Hoewel deze technologie een hoop nieuwe mogelijkheden geeft aan de toeschouwers, is het de vraag of er nog sprake is van publieksaanwezigheid. Zorgen de moderne technologische media voor een verandering van  de term aanwezigheid of moeten we de term vergeten?

Tijd verandert de invulling van aanwezigheid en daarmee ook onze opvatting van de term zelf. Wellicht is Bentley’s definitie niet meer zo valide als dat het ooit is geweest.


Bibliography

Bentley, Eric. The Life of Drama. New York: Applause Theatre Books, 1964.


Auteur en vertaler: Margriet van Weperen