ψυχαγωγία


> entertainment


ψυχαγωγία [psychagōgē] (noun); entertainment


Ετυμολογικά, η λέξη ψυχαγωγία παράγεται από τις λέξεις «ψυχή» και «άγω», και περιλαμβάνει έννοιες όπως η εκπαίδευση, η τέρψη, η μόρφωση και η καλλιέργεια της ψυχής. 

Αντιθέτως η λέξη διασκέδαση δηλώνει τον διασκορπισμό των μεριμνών, την απομάκρυνση της έγνοιας και των προβλημάτων. Άρα η διασκέδαση έχει να κάνει με την απαλλαγή από έγνοιες ενώ η ψυχαγωγία προυποθέτει ευχαρίστηση από περισσότερο δημιουργική ενασχόληση.


Για την προσέγγιση της έννοιας ψυχαγωγία σε αντιδιαστολή με την αγγλική απόδοση entertainment θα χρησιμοποιήσω αποσπάσματα από τους στίχους των κομματιών «Music» της Joss Stone και «let me entertain you» των Queen.


"Music" 

I'm so in love with my music

The way you keep me

Movin

Ain't nobody doing what you're doing

You are my sunlight

You are the one mic

That sound so sweet because the beat just inspires me

No limit to your mind

Your endless love is open

To every race and kind

Could it be your blood runs golden

Baby if this world were mine

We would be singing in the Key of Life

When you're gone I can't survive

Cause I just can't be without my

Music


“let me entertain you”

Are you ready for some entertainment?

Are you ready for a show?

Gonna rock you gonna roll you

Get you dancing in the aisles

Jazz you razzmatazz you

With a little bit of style

C'mon let me entertain you 

I've come here to sell you my body

I can show you some good merchandise

I'll pull you and I'll pill you

I'll Cruela-de-ville you


And to thrill you I'll use any device

Author and translator:  Στέλλα Δημητρακοπούλου